Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 96
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 11
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 8
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 4
5 10 Βιομηχανία τροφίμων 295
6 11 Ποτοποιία 15
7 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 5
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 12
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 2
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 11
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 3
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 18
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 8
16 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 5
17 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 32
18 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6
19 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 165
20 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 5
21 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6
22 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 17
23 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 10
24 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 2
25 31 Κατασκευή επίπλων 133
26 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 23
27 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 81
28 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 59
29 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1
30 37 Επεξεργασία λυμάτων 5
31 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 19
32 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 1
33 41 Κατασκευές κτιρίων 58
34 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 38
35 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 265
36 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 517
37 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.624
38 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.089
39 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 116
40 50 Πλωτές μεταφορές 4
41 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 38
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 21
44 55 Καταλύματα 16
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.638
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 33
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 28
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 12
49 61 Τηλεπικοινωνίες 52
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 90
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 33
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 8
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 44
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 140
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 121
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 143
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 140
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 95
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 20
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 85
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 51
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 6
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 50
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 10
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 40
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 26
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 96
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 129
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2
70 85 Εκπαίδευση 170
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 24
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 3
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 31
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 64
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 42
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 165
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 286
80 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 4
e-Επιμελητήριο 1.0.2.97
SGA