Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 86
2 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 7
3 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 5
4 10 Βιομηχανία τροφίμων 126
5 11 Ποτοποιία 9
6 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
7 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3
8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 3
9 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1
10 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 4
11 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 4
12 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 7
13 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 6
14 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 11
15 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 3
16 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 16
17 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 19
18 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 3
19 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3
20 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 9
21 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 2
22 31 Κατασκευή επίπλων 11
23 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 3
24 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 30
25 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 85
26 37 Επεξεργασία λυμάτων 1
27 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 7
28 41 Κατασκευές κτιρίων 51
29 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 42
30 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 60
31 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 165
32 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 553
33 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 695
34 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 47
35 50 Πλωτές μεταφορές 2
36 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
37 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 28
38 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 5
39 55 Καταλύματα 6
40 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 177
41 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 5
42 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 17
43 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 3
44 61 Τηλεπικοινωνίες 12
45 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 19
46 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 10
47 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 8
48 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 13
49 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 32
50 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 59
51 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 25
52 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 55
53 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 68
54 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 2
55 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 21
56 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 8
57 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 22
58 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 19
59 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 5
60 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 21
61 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 40
62 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1
63 85 Εκπαίδευση 37
64 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 22
65 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 1
66 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 8
67 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
68 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 21
69 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 6
70 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 5
71 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 18
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA